DESCRIEREA PROIECTULUI

Finanțare nerambursabilă pentru Construcție hală producție mobilă

SC Vision Mobilier G.C. S.R.L. anunță încheierea activităților proiectului “Construcție hală producție mobilă“ Cod SMIS 132578.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.192.828,72 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 995.846,00 lei, din care 677.175,28 lei contributia UE si 119.501,51 lei contributia nationala.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea, diversificarea și consolidarea poziției VISION MOBILIER G.C. SRL folosind potențialul endogen al regiunii și în special al județului Brașov, care va avea un rol important în dezvoltarea economică, regională și locală, încadrându-se în realizarea obiectivului Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională și al Cadrului Național Strategic de Referință, respectiv diminuarea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și media dezvoltării statelor membre ale UE, reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, valorificarea sectorului productiv bazată pe extindere, diversificare produs, retehnologizare și modernizare inovativă, prin construirea unei hale de producție mobilă nouă și achiziționarea de tehnologii și echipamente noi, promovarea dezvoltării durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului prin tehnologie inovativă și cu consum redus de energie, sistem de energii regenerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Dezvoltarea capacității firmei de a realiza lucrări de calitate prin crearea a 5 noi locuri de muncă, pe perioada nedeterminată, ca urmare a implementării proiectului și menținerea acestei creșteri pe perioada de monitorizare a proiectului de cel putin 3 ani după efectuarea plății finale.
  2. Creșterea volumului de activitate cu 38-40 %, prin achiziționarea de echipamente noi de ultimă generație, construirea unui spațiu adecvat desfășurării activității, reorganizarea tehnologică în contextul înlocuirii și integrării echipamentului achiziționat și producerea de noi produse mobiliere standardizate din deșeurile și rebuturile lemnoase.

Rezultate previzionate:

  1. 5 noi locuri de muncă generate: Inginer proiectant – 1 persoană; Tâmplar – 1 persoană; Șofer – 1 persoană; Muncitor necalificat – 2 persoane. Aceste persoane vor fi angajate până la finalul perioadei de implementare a proiectului pentru a realiza exploatarea în condiții de securitate a utilajelor și echipamentelor ce implică cunoștinte și abilități deosebite, privind folosirea în deplină securitate a utilajelor și echipamentelor achizitionate prin proiect. Dintre acestea, minim 1 post va fi destinat unei persoane dintr-o categorie defavorizata (categoria persoana care are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani, ori alte categorii dupa caz). În situația în care persoane cu dizabilități vor ocupa unele din posturile nou create legate de operarea utilajelor și echipamentelor achiziționate prin proiect, ori operarea imobilizărilor corporale existente al societății, firma se angajează în a se adapta specific dizabilității respective, dar și adaptarea infrastructurii de acces în clădire (conform cerințelor legislative). Ca urmare se va adapta unul dintre bancurile de lucru pentru persoane cu dizabilități de gad II pentru folosirea de către un tâmplar/muncitor necalificat la activitățile manuale ușor de manipulat. Utilajele și echipamentele nu necesită adaptare special, acestea în mare parte putând fi folosite și de persoane cu dizabilități motorii.
  2. Hala de producție construită; 2 utilaje performante achiziționate (Mașina de tăiat și Mașina de cant) ; 1 echipament generator surse energie regenerabilă (panouri solare pentru AC).

Proiectul a fost derulat în localitatea Zărnești, Parcul Industrial Zărnești (str. Aleea Uzinei, nr. 1A), județ Brașov, C.F. nr. 116521, nr. cad. v. 1676, nr. top. 5373/1/2/5/4/5, în perioada 26.06.2019 – 31.12.2023.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Pentru detalii suplimentare:

Cosmin-Alexandru Gogonea, Administrator-Director, tel 0766-551-233, e-mail contact@mobila-vision.ro

Anita Ihos, Manager de proiect, tel 0755-530-320, e-mail anita.ihos@yahoo.com

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României